оказвам съпротива

оказвам съпротива
словосъч. - съпротивявам се, противостоя, противя се, упорствувам, давам отпор, възпротивявам се, боря се, реагирам, противодействувам, противопоставям се, опълчвам се, опонирам, устоявам, оспорвам, възразявам, правя опозиция, протестирам
словосъч. - въставам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • въставам — гл. бунтувам се, вдигам въстание, противопоставям се, реагирам, опълчвам се гл. недоволствам, негодувам, възнегодувам, протестирам гл. противодействувам, оказвам съпротива …   Български синонимен речник

  • огъвам се — гл. извивам се, прегъвам се, превивам се, изкривявам се гл. не издържам, не държа, изменям убежденията си, проявявам слабост, отстъпвам, изменям, показвам се слаб, скланям се, поддавам се, пречупвам се, не устоявам, не оказвам съпротива гл.… …   Български синонимен речник

  • отстоявам — гл. устоявам, упорствувам, постоянствувам, възпротивявам се, реагирам, оказвам съпротива, противодействувам, противостоя, боря се, съпротивявам се, не отстъпвам, противопоставям се, протестирам, държа се, изнасям, удържам, браня, защищавам гл.… …   Български синонимен речник

  • поддавам се — гл. податлив съм, отстъпвам, съгласявам се, скланям се, подвеждам се, не устоявам, увличам се, влияя се, повлиявам се, изпадам под влияние, не оказвам съпротива, огъвам се, пречупвам се …   Български синонимен речник

  • противодействувам — гл. упорствувам, реагирам, противопоставям се, противя се, съпротивявам се, опълчвам се, устоявам гл. преча, спъвам гл. поправям, изправям, отстранявам, неутрализирам, излекувам, смекчавам гл. оказвам съпротива, въставам …   Български синонимен речник

  • противопоставям се — гл. опълчвам се, реагирам, упорствувам, противодействувам, съпротивявам се, възпротивявам се, противя се, преча гл. възразявам, противореча, оспорвам, протестирам, озъбвам се, зъбя се гл. не одобрявам, осъждам гл. оказвам съпротива, въставам …   Български синонимен речник

  • противя се — гл. не се съгласявам, съпротивявам се, реагирам, обявявам се против, противопоставям се, давам отпор, явявам се против, противодействувам, опълчвам се, оказвам съпротива, възпротивя се, инатя се, заинатявам се, упорствувам, назлъндисвам се,… …   Български синонимен речник

  • реагирам — гл. противя се, противодействувам, възпротивявам се, противопоставям се, опълчвам се, оказвам съпротива, упорствувам, съпротивявам се, устоявам, опонирам, споря, оспорвам, озъбвам се, не оставам длъжен, отплащам се гл. спъвам, преча гл. ритам,… …   Български синонимен речник

  • съпротивявам се — гл. противостоя, оказвам съпротива, противя се, упорствувам, давам отпор, възпротивявам се, боря се, реагирам, противодействувам, противопоставям се, опълчвам се, опонирам, устоявам, оспорвам, възразявам, правя опозиция, протестирам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”